Infopunkt

Asub raamatukogu fuajees
Tel.: 737 5702

Üldinfo

 • kõige üldisem info Tartu Ülikooli ja tema allüksuste kohta
 • raamatukogu teeninduspunktide lahtiolekuajad, laenutuskord
 • raamatukogu personal ja struktuur
 • raamatukogus avatud näitused
 • raamatukogus toimuvad üritused
 • raamatukogus pakutavad teenused, nende hinnad

Lugejaks registreerimine

 • Tartu Ülikooli raamatukogu lugejaks võivad saada kõik soovijad alates 16. eluaastast.
 • Kojulaenutusõigus on
  • TÜ üliõpilastel ja töötajatel
  • koostöölepingu alusel teiste kõrgkoolide üliõpilastele ja töötajatel
  • Tartu linna registreeritud elanikel
 • Lugejakaart, mis annab õiguse kasutada raamatukogu teenuseid, on tasuline 1.60 €. Selle saate isikuttõendava dokumendi alusel, kehtivusaega tuleb igal aastal pikendada
 • Kaardi saamisel tõendate oma allkirjaga, et olete tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kohustute seda täitma
 • Lugejakaardina võib meie raamatukogus kasutada ka ID-kaarti

Külastajakaartide müük

 • Raamatukogu ühekordseks kasutamiseks saate osta 0.64 € maksva külastajakaardi, mis annab õiguse kasutada avakogusid kohapeal

Laenutustähtaja pikendamine

 • Infopunkti telefonil 737 5702 saate pikendada koju laenutatud teavikute tagastustähtaegu. Selleks võite kasutada veel telefone: 737 5770, 737 5771 või e-posti: laenutus@utlib.ee

Virtuaalkonto loomine

 •  Virtuaalkonto võimaldab iseseisvalt paljundada, skaneerida ja trükkida. Kopeerida ja skaneerida koos e-postile saatmisega saavad kõik konto loonud TÜ raamatukogu lugejad. Printida saavad ainult arvutikasutusõigusega lugejad (TÜ liikmed ja TÜ-ga koostöölepingu sõlminud asutuste liikmed)

Kassa

 • viiviste kasseerimine
 • kaotatud ja rikutud trükiste väärtuse hüvitamine,
 • individuaaltööruumide üür,
 • tasuliste teenuste eest maksmine (v.a. konverentsikeskuse teenused ja RVL),
 • CD-toorikute ja mälupulkade müük,
 • sülearvutite turvaseadmete laenutus
 • e-poest ostetud raamatute väljastamine
   

Raamatukogus on teavikute kaitseks elektrooniline turvasüsteem. Turvaväravate häiresignaali korral peab lugeja alluma administraatori korraldustele.