Erialainfootsingu e-kursused

Veebipõhine minikursus "Teadusinfo otsing internetis".

Veebipõhised infootsingu koolitused Moodle's

Sügissemester

OIAO.06.050 Infopädevuse alused - üleülikooliline vabaaine. Soovitav eriti bakalaureuse- ja magistritöö kirjutajatele. Tuutorid on kõik erialareferendid. Kontakt: Vilve Seiler@ut.ee

KKSB.05.049 Kursuse Rehabilitatsiooni alused raames veebipõhine kursus Infootsingu alused rehabilitatsiooni valdkonnas. (Signe Bachmann)

KKSB.02.011 Teadustöö metoodika. Üldkursuse magistriõppele raames e-kursus Infootsingu alused liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. (Signe Bachmann)

Kevadsemester

OIAO.06.051 Sissejuhatus erialainfootsingusse Üleülikooliline valikaine doktorantidele. Tuutorid on kõik erialareferendid. Kontakt: Vilve Seiler@ut.ee

OIAO.06.027 Teadustöö alused ja sissejuhatus õiguslikku analüüsi ja argumentatsiooni raames 4-nädalane veebipõhine õigusinfoallikate kursus. (Kärt Miil)