Inglise 18. sajandi graafika TÜ Raamatukogus

Inglise 18.saj. graafika TRÜ teaduslikus raamatukogu fondides tiitelleht
Inglise 18. sajandi graafika TRÜ Teadusliku Raamatukogu fondides = Английская графика 18-го века = English Engravings of the 18th Century : Kataloog / Koost. T. Nurk. Tartu, 1974. 60 lk.: ill.

Parandatud ja täiendatud elektrooniline publikatsioon (2003).

Saateks
Inglise 18. sajandi graafika
Kataloog
Illustratsioonid
Summary
Illustrations
Резюме
Список иллюстраций

Täiendused kataloogis: Prantsuse 18. sajandi 2. poole ja austria, šveitsi, flaami ning hollandi 18. sajandi graafika Tartu Ülikooli Raamatukogus / Koost. I. Kukk. Tartu, 1996. 112 lk.: ill.

 

<< Tagasi