AGENT: Äripäeva infopankSisene TÜ kasutajana

Eesti ettevõtete kontaktandmed, aruanded ja finantsinfo, majandussektorite koondnäitajad.

TÜ arvutivõrgus saavad andmebaasi kasutada 5 kasutajat korraga.

TÜ võrgus
Access MedicineSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
ACM Digital LibrarySisene TÜ kasutajana

Association for Computing Machinery (ACM) e-ajakirjad ja konverentsikogumikud

TÜ võrgus
American Chemical Society e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
American Physical Society (APS) e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
American Society for Microbiology e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Annual ReviewsSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Ariste, Paul. Bibliograafia
Infovt. lisainfot
rk
Asutuste ja organisatsioonide arhiivifondid TÜ Raamatukogus
rk
Autograafid TÜ Raamatukogus
rk
Balti biograafilised ja genealoogilised leksikonid
TÜ võrgus
Baltisaksa kunst Tartus
rk
Beck-OnlineSisene TÜ kasutajana

Beck Online kasutusjuhend. Õigusalane saksakeelne täistekstandmebaas, sisaldab kirjastuses Beck välja antavaid seadusi, kommentaare, käsiraamatuid ja üle 50 ajakirja.

TÜ võrgus
Bibliography of Finno-Ugric Linguistics (URBIS)
võrgus
BioMed Central

BioMed Central on kirjastus, mis teeb biomeditsiini-alased eelretsenseeritud teadusartiklid vabalt kättesaadavaks kohe peale nende retsenseerimist ja avaldamiseks vastuvõtmist.

võrgus
BioOne Fulltext

BioOne kolmes erinevas kollektsioonis on umbes 160 bioloogia ja keskkonnateaduste e-ajakirja erinevatelt kirjastustelt.

TÜ võrgus
BREPOLIS andmebaasidSisene TÜ kasutajana

Kirjastuse Brepols keskaja ja ladinakeelsete tekstide andmebaasid.

TÜ võrgus
Britannica OnlineSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and DevelopmentSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
CAIRNSisene TÜ kasutajana

Projekt CAIRN koondab nelja kirjastuse väljaandeid: Belin, Érčs, La Decouverte (Prantsusmaal) ja De Boeck Université (Belgias)

TÜ võrgus
Cambridge Books OnlineSisene TÜ kasutajana
Infovt. lisainfot
e-raamat
Cambridge University Press e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana

Tartu Ülikooli arvutivõrgus on kättesaadavad kõik Cambridge University Press e-ajakirjad. Ajakirjade valik on multidistisiplinaarne ning hetkel pakub Cambridge University Press elektroonilises formaadis 220 ajakirja.

NB! Ajakirjade lugemiseks valige menüüst "Browse journals" "Subscribed Journals"

TÜ võrgus
Central and Eastern European Online Library

C.E.E.O.L. on e-arhiiv, mis võimaldab juurdepääsu humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna artiklite täistekstidele ning Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa teemaga seotud digiteeritud dokumentidele.

võrgus
CEPR Discussion Papers

Maailma keskse majandusanalüüsi keskuse Centre for Economic Policy Research (CEPR) uurimistööd.

TÜ võrgus
Collected Courses Online / Recueil des Cours en ligneSisene TÜ kasutajana

The Hague Academy poolt väljaantav rahvusvahelise avaliku õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse alaste jätkväljaannete seeria. Ilmub alates 1923. aastast, praeguseks on ilmunud üle 300 köite. Andmebaasi saab korraga sisse 4 kasutajat, seega kui täistekstid kohe ei avane, tuleb mõne aja pärast uuesti proovida.

TÜ võrgus
CSIRO Publishing e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Current Index to StatisticsSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
DEA - Eesti ajalehed 1857-1920
võrgus
Dentistry & Oral Sciences SourceSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Directory of Open Access Journals

Vaba juurdepääsuga ajakirjade registrisse on kogutud tasuta täistekste pakkuvad teaduslikud kvaliteetajakirjad. 2003. aastal käivitatud Directory of Open Access Journals eesmärgiks on propageerida teadusliku informatsiooni vaba kättesaadavust, projekti toetab rahaliselt Sorose Avatud Ühiskonna Instituut ning seda teostab Lundi Ülikooli Raamatukogu.

võrgus
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis
e-raamat
ebrarySisene TÜ kasutajana
Infovt. lisainfot

Ebrary sisaldab ka eestikeelseid kõrgkooliõpikuid, neid tuleb otsida eraldi.

TÜ võrgus
ebrary
Infovt. lisainfot
e-raamat
ebrary eestikeelsed e-õpikudSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
EBSCO ANDMEBAASIDSisene TÜ kasutajana

EBSCO Academic Search Complete
EBSCO Business Source Complete

Philosopher's Index
PsycInfo
GeoRef
ERIC
SPORTDiscus
Health Source: Nursing/Academic Edition
Health Source: Consumer Edition
MEDLINE
MLA International Bibliography
Communication Mass Media Complete
ATLA Religion Database with ATLASerials
MasterFILE Premier
Regional Business News

TÜ võrgus
EBSCO DiscoverySisene TÜ kasutajana

Teaduskirjandust koondav otsinguportaal

EBSCO Discovery võimaldab ühe päringuga saada ülevaade paljudes andmebaasides sisalduvast ning on mõeldud eelkõige uut teemakohast kirjandust otsivatele üliõpilastele ja õppejõududele.
EBSCO Discovery abil on võimalik otsida  teadusajakirjade artikleid, e-raamatuid, teadustöid ja palju muud.

Pidevalt kasvav ja täienev EBSCO teadmusbaas sisaldab üle 64 tuhande ajakirja, 6 miljoni raamatu, 400 tuhande konverentsikogumiku metaandme. Suur osa teadusartiklitest on tervikteksti tasemel indekseeritud.

Otsing sarnaneb tavalisele EBSCO andmebaasiotsingule.
Link Content Provider otsingutulemuste vasakus tulbas näitab, millistest andmebaasidest otsiti. Täpsemate tulemuste saamiseks soovitame teha alati eraldi otsing ka konkreetses erialaandmebaasis.

Discovery toimib ülikooli arvutivõrgus, kuid ei hõlma kõiki
erialaandmebaase (Scopus, Beck online, Westlaw International jt).

TÜ võrgus
EcoSal PlusSisene TÜ kasutajana

Escherichia coli and Salmonella: Cellular and Molecular Biology

TÜ võrgus
Education-line

Täistekstandmebaas vaba juurdepääsuga Internetis. Sisaldab peamiselt konverentside ettekandeid.
Andmebaasi kirjeldus.

võrgus
Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia
võrgus
Eesti märksõnastik EMS
võrgus
Eesti rahvaluule andmebaasid ja e-väljaanded
võrgus
Eesti Statistika andmebaas

Andmebaas jaguneb statistika andmebaasiks ja regionaalarengu andmebaasiks. Statistika andmebaasis esitatakse riiklikku statistikat, sealhulgas ka piirkondlikku statistikat. Regionaalarengu andmebaasis esitatakse riiklikku piirkondlikku ja ka mitteriiklikku statistikat. Mõlemad andmebaasid on jaotatud valdkonniti järgmiselt: keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu. Rahva- ja eluruumide loenduse ning põllumajandusloenduse andmed esitatakse eraldi. Iga valdkond jaguneb omakorda alamvaldkondadeks. Mõlemad andmebaasid on eesti ja inglise keeles.

võrgus
Eestikeelsed e-õpikud ebrary'sSisene TÜ kasutajana
e-raamat
EEVA, eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikorpus
Infovt. lisainfot

Eesti vanema kirjanduse digitaaltekstikorpus EEVA on Tartu Ülikooli Raamatukogu ning Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna ühisprojekt, mis valmib Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi „Kirjandusklassika“ programmi toetusel.

rk
Eilart, Jaan. Bibliograafia

Bibliograafia koostamisel on aluseks Tartu Ülikooli Raamatukogu kartoteek Tartu Ülikool: ajalugu; õppejõudude, teenistujate ja kasvandike biobibliograafia (1632–1710, 1802–2001→), riiklikud väljaanded Raamatukroonika, Artiklite ja Retsensioonide Kroonika, elektroonilised andmebaasid, mõned erialased ja isikubibliograafiad ning väljaanne Jaan Eilarti töid 1948–1993 (Tartu, 1993). Viimane ei ole kasutajaile kättesaadav, sest ilmus ainult neljas eksemplaris kingitusena oma õpetajale Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringilt.

rk
Emerald FulltextSisene TÜ kasutajana

Emerald Fulltext sisaldab üle 150 peamiselt majanduse, juhtimise, raamatukogunduse ja inseneriteaduse alase e-ajakirja kirjastuselt Emerald Group Publishing. Juurdepääs TÜ arvutivõrgus (IP-numbrite põhine).

TÜ võrgus
EOD portaal

EOD otsimootor http://search.books2ebooks.eu  teeb täna kättesaadavaks üle 2,5 miljoni kirje 15-st Euroopa raamatukogust (sh TÜ Raamatukogu) ning võimaldab juurdepääsu juba digiteeritud raamatutele.

e-raamat
ERIC - internetis vabalt kättesaadav versioon

Haridusteemaliste artiklite andmebaas.

võrgus
EstlexSisene TÜ kasutajana

ESTLEX on AS Andmevara õigusaktide andmebaas, milles saab lihtotsingut teha tasuta. Kompleksotsingut  ning Eesti õigusaktide tõlkeid vene keelde saab kasutada ainult TÜ arvutivõrgus.  Tartu Ülikooli kasutajatele on sisselogimiseks eraldi nupp.

TÜ võrgus
Euromonitor Passport GMID (Global Market Information Database)Sisene TÜ kasutajana

 Turu- ja tarbijauuringute andmebaas.
Training presentation

TÜ võrgus
European PharmacopoeiaSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
European Sources Online
Infovt. lisainfot

Andmebaasist European Sources Online saab leida infot Euroopa Liidu ja Euroopa riikide majanduse, poliitika ja õiguse kohta. Sisaldab täistekste, referaate, õigusakte, pressiteateid.

TÜ võrgus
KatsetusUUSForestry CompendiumSisene TÜ kasutajana

Andmebaas on testkasutuseks avatud 15. detsembrini

TÜ võrgus
KatsetusUUSForestry Science DatabaseSisene TÜ kasutajana

Andmebaas on testkasutuseks avatud 15. detsembrini

TÜ võrgus
FreeBooks4Doctors.com

Rohkem kui 600 meditsiini- ja bioloogiaõpikut. Raamatute täistekstid on internetis vabalt kättesaadavad.

võrgus
GeoScienceWorldSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Grove Art OnlineSisene TÜ kasutajana

Kunstiandmebaas Grove Art Online sisaldab 34-köitelist kunstileksikoni Dictionary of Art, 1996 (Ed. Jane Turne) ning teatmeteost The Oxford Companion to Western Art, 2001, ed. Hugh Brigstocke (2001)

TÜ võrgus
Grove Music OnlineSisene TÜ kasutajana

Tartu Ülikooli arvutivõrgus kättesaadav muusikaleksikoni "The New Grove Dictionary of Music and Musicians" online-versioon on tunnustatuim ja ületamatu autoriteet andmeallikana kõigis muusika valdkondades. Enam kui 50 000 artiklist koosnev andmebaas sisaldab lisaks The New Grove (2. ed.) 29 köite täistekstidele ka The New Grove Dictionary of Opera ja The New Grove Dictionary of Jazz (2. ed) kõiki artikleid ning on laialdaselt kasutusel nii akadeemilistes ja professionaalsetes muusikaringkodades kui ka muusikaharrastajate poolt.

TÜ võrgus
HeinOnlineSisene TÜ kasutajana

Hein Online kasutusjuhend. TÜ arvutivõrgus kättesaadav õigusajakirjade, raamatute ja dokumentide arhiiv. Sisaldab peamiselt Ameerika, Austraalia ja Kanada tuumikajakirju alates nende ilmumise algusest, kuid ka mitme Euroopa kirjastuse inglisekeelseid ajakirju (Oxford University Press, Sweet & Maxwell, Blackwell).

NB!  Alla võib laadida ainult üksikuid artikleid. Ajakirjanumbreid ja raamatuid pole lubatud tervikuna alla laadida.

TÜ võrgus
Henry Stewart Talks - Biomedical and Life SciencesSisene TÜ kasutajana

Audio-visuaalsed loengud maailma juhtivatelt teadlastelt.

TÜ võrgus
Heritage of the Printed Book Database

Euroopa ja Põhja-Ameerika suuremate teadusraamatukogude vanaraamatu (ilm. 1455-1830) ühisandmebaas

TÜ võrgus
Human Diseases Database

Internetis vabalt kättesaadav indeks inimeste haigustest, sümptomitest, põhjustest ja ravimitest.

võrgus
IEEE XploreSisene TÜ kasutajana

IEEE Journals, Transactions, Letters, Magazines, Conference Proceedings, Standards, IET (Institution of Engineering and Technology) Journals, Letters, and Magazines, Conference Proceedings alates 1988.

TÜ võrgus
IMD World Competitivenes OnlineSisene TÜ kasutajana

Võrdlevad statistilised andmed 51 riigi, 9 regiooni kohta. Andmebaas võimaldab TÜ arvutivõrgust juurdepääsu 10 kasutajale korraga.

TÜ võrgus
International Encyclopedia of EducationSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
International Nuclear Information SystemSisene TÜ kasutajana

INIS hõlmab kiirgusalase kirjanduse, k.a. füüsika-, keemia-, meditsiini-, bioloogia-, energiaallikate ökoloogia alaseid ja majanduslikke aspekte, samuti tuumaenergeetikat.

TÜ võrgus
IOP elektroonilised ajakirjadSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
ISE - Eesti artiklite andmebaas

ISE on humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite bibliograafiline koondandmebaas, mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal. Andmebaas kajastab Eesti ajakirjanduses ilmunud artikleid valikuliselt.

võrgus
Isikuarhiivid TÜ Raamatukogus
rk
ISSN PortalSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
JSTORSisene TÜ kasutajana

JSTOR Arts & Sciences I Collection, JSTOR Arts & Sciences II Collection, JSTOR Arts & Sciences III Collection, JSTOR Arts & Sciences IV Collection, JSTOR Arts & Sciences VII Collection, JSTOR Biological Sciences Collection

Elektrooniliste ajakirjade arhiiv

TÜ võrgus
Keeleveeb

Tasuta interneti-sõnastikud

võrgus
Kohavaated TÜ Raamatukogus
rk
Kollektsioonid (kirjad, käsikirjad, fotod) TÜ Raamatukogus
rk
Kunst ja kunstnikud Tartus 19. sajandil

Tänasele Tartu Ülikooli Raamatukogu kunstikogule pandi alus kaks sajandit tagasi, mil taasrajatud Tartu Ülikoolis loodi 1803. aastal kunstimuuseum. Selle esimene juhataja, innukas kunstisõber ja kogude väsimatu arendaja professor Johann Karl Simon Morgenstern (1770-1852) koondas õppe- ja teadustöö toetamiseks muude kunstivarade kõrvale ka väärtusliku graafikakogu. Sellesse püüti hankida peamiselt nimekate Lääne-Euroopa kunstnike teoseid, baltisaksa kasvav kunstilooming polnud sajandi algupoolel veel eriliseks kogumisobjektiks. Küll leidus aga kohalike kunstnike loomingut K. Morgensterni isiklikus kunstikogus, mis peale tema surma lisandus muuseumikogule.

rk
LAN. Venemaa kirjastuse kollektsioonSisene TÜ kasutajana

Tartu Ülikooli arvutivõrgus on kättesaadav Venemaa kirjastuse LAN kollektsioon. Juurdepääs on avatud umbes 30 000 raamatu ja 40 ajakirja täistekstile, mis on peamiselt kirjanduse, ajaloo ja filosoofia valdkonnast. Tekstid on originaalkeeltes.

TÜ võrgus
Lääne-Euroopa varane graafika

Näitus, mis tutvustab Tartu Ülikooli Raamatukogu graafikakogu vanemat osa - Lääne-Euroopa 15.-18. sajandi graafikat ja varast saksa litograafiat. Virtuaalnäituse aluseks on raamatukogu 200. juubeli aastal 2002 korraldatud graafikanäitus ja kogu kohta ilmunud trükikataloogid.

rk
Lotman, Juri. Mints, Zara. Epistolaarne isikuarhiiv

Tartu ülikooli professorite Juri Lotmani ja Zara Mintsi kirjavahetus kodu- ja välismaa teadlastega kirjandusteaduslikes, semiootikaalastes jm. küsimustes. Kirjavahetus asutuste ja organisatsioonidega kodu- ja välismaal teoste kirjastamise, loengute pidamise jm. küsimustes. Lugejate kirjad vastukajana ilmunud teostele ja Juri Lotmani televisioonisaadetele, palved raamatute saatmiseks. Juri Lotmani ja Zara Mintsi omavaheline korrespondents ja perekondlik kirjavahetus poegadega, õdedega jt. omastega. Juubeliteks saadetud õnnitluskirjad. Kaastundeavaldused Juri Lotmanile abikaasa Zara Mintsi surma puhul. Teiste isikute kirjavahetust.

rk
MathEducSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
MathSciNet (Mathematical Reviews on the Web)Sisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Max Planck Encyclopedia of Public International Law (EPIL)Sisene TÜ kasutajana

Encyclopedia of Public International Law online versioon on pidevalt täienev ja uuenev. Sisaldab ristviiteid nii teistele entsüklopeedia artiklitele kui ka andmebaasile  Oxford Reports in International Law, mis on samuti meile täistekstidena kättesaadav.

TÜ võrgus
Nature Publishing e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana

TÜ Raamatukogu on ostnud juurdepääsu ajakirjale Nature ja tema tütarväljaannetele (Nature Review Journals, Nature Research Journals, valikuliselt Nature Academic Journals)

TÜ võrgus
Naxos Music LibrarySisene TÜ kasutajana

Naxos Music Library on kättesaadav Tartu Ülikooli arvutivõrgus

TÜ võrgus
Naxos Music Library/JazzSisene TÜ kasutajana

Naxos Music Library/Jazz on on kättesaadav Tartu Ülikooli arvutivõrgus

TÜ võrgus
Naxos Spoken Word LibrarySisene TÜ kasutajana

Naxos Spoken Word Library on on kättesaadav Tartu Ülikooli arvutivõrgus

TÜ võrgus
Naxos Video LibrarySisene TÜ kasutajana

Naxos-e videoraamatukogu sisaldab üle 300 ooperi, balleti, kontserdi, dokumentaalfilmi. Korraga saavad andmebaasi kasutada 5 kasutajat.

TÜ võrgus
OECD iLibrary (endine SourceOECD)Sisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Open Journal System

Veebiajakirjade publitseerimissüsteem, mida kasutatakse Tartu Ülikooli avatud juurdepääsuga (ik Open Access) teadusajakirjade haldamiseks ja publitseerimiseks. OJS platvormil on avaldatud Tartu Ülikooli nime all (sh TÜ Kirjastuses) kirjastatavad eelretsenseeritud ajakirjad, mis sisaldavad artiklite täistekste eesti, inglise ja vene keeles.

rk
Open Science Directory - vaba kasutusega teadusajakirjad

EBSCO ja Hasselti Ülikooli Raamatukogu koostöös on internetis vabalt kättesaadavad teadusajakirjad koondatud ühtsesse kataloogi.

võrgus
Optics InfoBaseSisene TÜ kasutajana

Optical Society of America (OSA) e-ajakirjad ja konverentsikogumikud

TÜ võrgus
Oxford English DictionarySisene TÜ kasutajana

20-köiteline 2. väljaanne on nüüd kättesaadav ka online versioonis.

TÜ võrgus
Oxford Reference Online PremiumSisene TÜ kasutajana

Oxford University Press Premium teatmeportaal Oxford Reference Online ühendab üle 100 teatmeteose erinevatest valdkondadest. Esindatud on sõnaraamatud (The Concise Oxford Dictionary, The Oxford American Dictionary of Current English jt.), erialasõnastikud (Concise Medical Dictionary, The Concise Oxford Dictionary of Mathematics jt.), biograafilised leksikonid (Who's Who in the Twentieth Century, Dictionary of Political Biography jt.).

TÜ võrgus
Oxford Reference Online Premium

Oxford University Press teatmeportaal Oxford Reference Online Premium ühendab üle 100 teatmeteose erinevatest valdkondadest. Esindatud on sõnaraamatud (The Concise Oxford Dictionary, The Oxford American Dictionary of Current English jt.), erialasõnastikud (Concise Medical Dictionary, The Concise Oxford Dictionary of Mathematics jt.), biograafilised leksikonid (Who's Who in the Twentieth Century, Dictionary of Political Biography jt.).

e-raamat
Oxford Scholarship Online

Juurdepääs Oxford University Press e-raamatute  andmebaasile Oxford Scholarship Online.

e-raamat
Oxford Scholarship OnlineSisene TÜ kasutajana

Oxford University Press'i e-raamatute andmebaas Oxford Scholarship Online (terve kollektsioon)

TÜ võrgus
Oxford University Press e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana

Tartu Ülikoolile on avatud kõik Oxford University Press e-ajakirjad (1996-)

TÜ võrgus
PEDro

Füsioteraapiaalane tõenduspõhine andmebaas Andmebaasi tutvustus: https://sisu.ut.ee/pedro/avaleht

võrgus
Philosopher's IndexSisene TÜ kasutajana

Filosoofia-alane referatiivandmebaas (1940-)

TÜ võrgus
Portreed

Elektronkataloogil ESTER põhinev portreede andmebaas hõlmab Tartu Ülikooli kesksena nii fotosid, graafikat, maale kui ka pilttrükiseid. Osa portreedest on digiteeritud ja neid on kõige mugavam vaadata vastavast nimestikust.

rk
Project MuseSisene TÜ kasutajana

Humanitaar- ja sotsiaalteaduste e-ajakirjade kollektsioon Project Muse (Standard Collection). 

TÜ võrgus
PROLA (Physical Review on the Web 1893-1998)Sisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
PsycArticlesSisene TÜ kasutajana

52 psühholoogia-alast e-ajakirja (American Psychological Association, Canadian Psychological Association)

TÜ võrgus
Public Library of Science

Vaba juurdepääsuga  meditsiini- ja bioloogiaalased eelretsenseeritavad ajakirjad

võrgus
PubMed

USA Rahvusliku Meditsiiniraamatukogu (NML) ja USA Biotehnoloogia Instituudi Rahvusliku Keskuse (NCBI) poolt loodud ühise platvormi Entrez abil otsingute võimaldamine Medline'st ja teistest erinevatest andmebaasidest ( Nucleotide and Protein Sequences, Protein Structures, Complete Genomes, Taxonomy, jm.) Võimaldab linke ajakirjade täistekstartiklitele ja muudele interneti ressurssidele. Internetis vabalt kättesaadav.

Andmebaasi tutvustus ja kasutusjuhend

võrgus
Religious and Theological Abstracts
TÜ võrgus
Research EuropeSisene TÜ kasutajana

Teaduspoliitilisi uudiseid ja suundumisi kajastav portaal on osaliselt tasuta kättesaadav

võrgus
KatsetusRILM Abstracts of Music Literature
TÜ võrgus
KatsetusRILM Retrospective Abstracts of Music Literature
TÜ võrgus
Royal Society of Chemistry e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Safari Books OnlineSisene TÜ kasutajana

Tartu Ülikoolile avatud IT-alaste raamatute kollektsioonis on 208 raamatut. Andmebaas lubab korraga 5 kasutajat.

TÜ võrgus
Sage Journals OnlineSisene TÜ kasutajana

Kirjastuse Sage e-ajakirjad

TÜ võrgus
SAGE Research MethodsSisene TÜ kasutajana

Uurimismeetodeid kajastav andmebaas sisaldab üle  640 raamatu, käsiraamatuid, teatmeteoseid, videomaterjale.

 

TÜ võrgus
Science Online

Juurdepääs ajakirjale Science on arvutite IP-numbrite põhine. Väljaspool TÜ arvutivõrku saavad TÜ töötajad ja üliõpilased andmebaase kasutada üle TÜ proxy-serveri. Juhendi leiate siit.

TÜ võrgus
ScienceDirectSisene TÜ kasutajana

Alates 2007. aastast kehtib kirjastusega Elsevier nn Science Freedom leping, mis lubab juurdepääsu kõigile kirjastuse Elsevier elektroonilistele ajakirjadele. 
NB Juurdepääsu ei ole neile ScienceDirect platvormil pakutavatele ajakirjadele, mis kuuluvad teistele kirjastusetele või teadusseltsidele

TÜ võrgus
ScienceDirect Reference WorksSisene TÜ kasutajana
Infovt. lisainfot

www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080454054 Kirjastuse "Elsevier" teatmeteosed.

TÜ võrgus
Scienceresearch.com

Scienceresearch.com on loodus- ja täppisteaduste alase teadusinfo võrgustik.

võrgus
SciFinder ScholarSisene TÜ kasutajana
Infovt. lisainfot

Andmebaasi SciFinder Scholar veebiversioon

TÜ võrgus
ScopusSisene TÜ kasutajana

SCOPUS on kirjastuse Elsevier Science uus bibliograafiline andmebaas, mis refereerib üle 20 000 teadusajakirja. Andmebaas on multidistsiplinaarne. Kirjastuse hinnangul sisaldub andmebaasis umbes 80% rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest.

TÜ võrgus
UUSSIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) e-raamatudSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Social Science Research Network

Social Science Research Network on sotsiaalteaduste alase teadusinfo võrgustik.

võrgus
SPIE Digital Library

SPIE (The International Society for Optical Engineering) e-ajakirjad ja konverentsikogumikud

TÜ võrgus
Springer E-Books. Biomedical and Life Sciences Collection (valik raamatuid 2005-2010)
e-raamat
Springer E-Books. Computer Science (2005-2014)
e-raamat
Springer E-Books. Earth and Environmental Science (2007-2011)
e-raamat
SpringerLinkSisene TÜ kasutajana

Multidistsiplinaarne elektrooniline raamatukogu SpringerLink sisaldab ligi 1000 elektroonilise teadusajakirja kirjastustelt Springer, Kluwer, MAIK Nauka.

TÜ võrgus
Standardid

Eesti Standardikeskus  teeb TÜ Raamatukogus kõigile külastajatele kättesaadavaks ligi 22 000 Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi täistekstid. Dokumente on võimalik tasuta lugeda, kuid mitte alla laadida ega välja trükkida. Standardite vaatamiseks on raamatukogus teise korruse suures lugemissaalis konsultandipunkti vastas eraldi Eesti standardite kogu sildiga tähistatud arvuti, kuhu tuleb sisse logida.

Ülevaade andmebaasist

Otsingujuhised

cd-rom
TAIR - The Arabidopsis Information Resource
TÜ võrgus
Taylor & Francis e-ajakirjadSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
TÜ bibliograafia 1992
rk
USMLE EasySisene TÜ kasutajana
Infovt. lisainfot

Testid meditsiiniüliõpilastele teadmiste kontrollimiseks.

 

TÜ võrgus
Web of ScienceSisene TÜ kasutajana

Tartu Ülikoolile on ostetud juurdepääs Thomson Reuters viitamisandmebaasidele
Science Citation Index -- 1980-
Social Sciences Citation Index -- 1980-
Arts & Humanities Citation Index-- 1980-

Conference Proceedings Citation Index-1990-

Book Citation Index 2005-

Essential Science Indicators


ning ajakirjade mõjutegurit kajastavale andmebaasile
Journal Citation Reports

Juurdepääs andmebaasidele on arvutite IP-numbrite põhine

TÜ võrgus
Westlaw InternationalSisene TÜ kasutajana

Westlaw kasutamise juhend. Westlaw International sisaldab üle 3000 õigusalase andmebaasi, sealhulgas ligi 700 ajakirja (WORLD-JLR), USA, Ühendkuningriikide, Kanada, Euroopa Liidu õigusakte, kohtuasju jne, samuti uudiste koondandmebaase. Vajaliku andmebaasi saate valida esilehelt või kasutada selleks esilehe otsingulahtreid. Westlawsse sisenemisel kuvatakse kõigepealt Westlaw International Academic User Agreement. Selle allservas on nupp GO, mis viib andmebaasi esilehele.
Kärt Miil kart.miil@ut.ee

TÜ võrgus
Westlaw UKSisene TÜ kasutajana

Westlaw UK kasutusjuhend. Westlaw International andmbaaside koosseisu kuuluv Westlaw UK on kasutajasõbralikuma välimuse ja täiendatud sisuga.

TÜ võrgus
Wiley InterscienceSisene TÜ kasutajana
Infovt. lisainfot

Wiley Interscience - kirjastuse Wiley e-ajakirjad ja teatmeteosed.

TÜ võrgus
World Bank Online DatabasesSisene TÜ kasutajana

Maailmapanga statistikabaasid WDI Online (World Development Indicators), GDF Online (Global Development Finances) 

TÜ võrgus
World Press TrendsSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus
Zentralblatt MATH - DatabaseSisene TÜ kasutajana
TÜ võrgus