Fonoteek

Asukoht:
Raamatukogu III korrusel 1. lugemissaali lõpus
Tel. 7 37 5779 (fonoteegi saal)

E-post: fono@utlib.ee
Facebook: http://www.facebook.com/fonoteek


Avatud: 
E-R 9.00 - 20.00
L 11.00 - 19.00

Fonoteegi saalis on võimalik: 

  • laenutada CD-sid 7 päevaks koju
  • kuulata helisalvestisi (vinüülplaadid, helikassetid, CD-d, Naxos Music Library)
  •  vaadata dokumentaal- ja muusikafilme (videokassetid, DVD-d)
  • vaadata TÜ filmiarhiivi materjale (loengud, aktused jne)
  • kasutada avariiulitel paiknevaid muusikaraamatuid ja -ajakirju; raamatuid on võimalik  laenutada 30 päevaks (koju ei laenutata teavikuid, millele on määratud kohalkasutus)
  • saada lugemissaali töötajalt abi kataloogide jm. teatmestu kasutamisel ning teemakohast bibliograafilist konsultatsiooni.
  • saalis on helisalvestiste kuulamiskohad, videovaatamiskohad (videokassett, DVD), arvutikasutamisvõimalus (sh WiFi leviala)
Muusikaalaseid andmebaase:

Kataloogid:

Kogud

Helisalvestiste kogus (CD-d, helikassetid, heliplaadid) on esindatud kõik muusikavaldkonnad, sealhulgas eesti muusika ja eesti esitajatega salvestised. Alates 1997. aastast sundeksemplarina laekunud Eesti auvistest on moodustatud omaette arhiivkogu.

Kohaviidad:
Hp C  - heliplaat suures formaadis (ca 4950 nimetust)
Hp A  - heliplaat väikeses formaadis (ca 440 nimetust)
Hp B  - heliplaat keskmises formaadis (ca 130 nimetust)
Hk  - helikassett (ca 1000 nimetust)
CD  - laserplaat (ca 15000 nimetust)
CDA  - Eesti CD-de arhiivkogu

Videosalvestiste kogu (DVD-d, videokassetid) sisaldab lisaks Eestis ilmunule ka välismaal ilmunud dokumentaal-, muusika- ja mängufilme. TÜ filmi- ja heliarhiivis leidub TÜ multimeedia osakonnas salvestatud ülikooliga seotud materjale ning nii Tartu Ülikoolis kui ka Nõukogude Liidus loodud õppefilme, samuti unikaalseid annetusi – näiteks Irmgard ja Bengt von zur Mühleni TÜ-le 1999. aastal annetatud dokumentaalne filmimaterjal Eesti lähiajaloost.  

Kohaviidad:
Vk  - videokassett (ca 350 nimetust)
YDVD   - DVD (ca 1250 nimetust)
DA  - TÜ filmiarhiiv (ca 1171 nimetust)

Noodikogu põhisosa asub raamatukogu hoidlas, hetkel veel väike osa neist asub Fonoteegi saalis.
Noodikogu kohaviit: No