Lugemissaalide teeninduspunkt

Asukoht:
Raamatukogu 3. korrusel
tel 737 5771

E-post: laenutus@ut.ee

  • hoidlast kohalkasutuseks tellitud teavikute laenutamine,
    NB! Teeninduspunktist saab kätte hoidlast tellitud teavikud, mis on ilmunud pärast 1917. a. Vanemaid trükiseid saab kasutada RARA saalis 2. korrusel.
  • raamatukogudevahelise laenutusega saabunud raamatute laenutamine,
  • avakogude teavikute laenutamine,
  • individuaaltööruumide haldamine.


Valdkonnasaalide avakogudes on erialane õppe- ja teaduskirjandus, teatmeteosed ning erialaajakirjad. Valdkonnasaalid on:

1. loodusteaduste saal - Realia
2. sotsiaalteaduste saal - Socialia
3. humanitaarteaduste saal - Humaniora

Kirjanduse paigutus:

Lugemissaali trükised on kohaviidastatud ja paigutatud universaalse kümnendliigituse (UDK) süsteemi järgi. Igale erialale vastab oma UDK number, millega algab raamatu kohaviit.

Riiulitel on erialasisene paigutus järgmine:

  • erialased teatmeteosed,
  • eestikeelsed trükised,
  • ladina tähestikus võõrkeelsed trükised;,
  • slaavi tähestikus võõrkeelsed trükised.