Rara saal – vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal

Asukoht: Raamatukogu II korrusel kojulaenutuse kõrval ruumis 296
Tel.: 737 5746
E-post: kho@utlib.ee

Avatud:
E-R 10.00 - 20.00, L 11-19, P suletud

Lugemissaali laenutatakse kohalkasutamiseks:

 • vanatrükiseid (ilmunud kuni 1917)
 • Estica kogu ja memoriaalkogude trükiseid
 • haruldasi raamatuid
 • käsikirju
 • fotosid
 • kunstikogu teavikuid
 • geograafilisi kaarte
 • eestikeelseid ajalehti (ilmunud kuni 1945 ja millest pole digitaalkoopiat)
 • Eesti trükise sundeksemplare.

 

Lugemissaalis on võimalik:

 • kasutada avariiulitel paiknevaid üldentsüklopeediaid, biograafilisi ja raamatulooalaseid leksikone ning trükikatalooge, aadressraamatuid, portreekogumikke, allikapublikatsioone, vanemat ajaloo-, õigus- ja usuteaduslikku kirjandust, sõnaraamatuid jm.
 • kasutada haruldaste raamatute, käsikirjade, kunsti- ja fotokogude avamiseks koostatud erikatalooge, kartoteeke ning isikuarhiivide, asutuste ja organisatsioonide arhiivifondide nimistuid;
 • saada lugemissaali töötajalt abi kataloogide jm. teatmestu kasutamisel ning teemakohast bibliograafilist konsultatsiooni.
 • tellida lugemissaali töötaja vahendusel koopiaid avariiulitel olevatest ja lugemissaali tellitud  raamatutest, käsikirjadest, kunstiteostest ja fotodest   vastavalt kehtivale korrale ja hinnakirjale

 

Tellimused haruldaste raamatute (kohaviida ees R), käsikirja-, foto- ja kunstikogu teavikutele täidetakse E-R kell 10, 12, 14, 16, 18 (soovisedel peab olema esitatud vähemalt 30 min varem), nädalavahetusel esitatud tellimused täidetakse esmaspäeval kella 10.

  
Tellimused teistest kogudest RARA saalis kasutatavatele teavikutele täidetakse E-R kella 9-18, L kella 11-16. Pühapäeval tellitud teavikud  saab kätte esmaspäeval.
 

Palun järgige Rara saali kasutamise korda.