Näituste tellimine ja korraldamine

Raamatukogus saab tutvuda raamatukogu enda korraldatud temaatiliste ja tähtpäevanäitustega ning asutuste ja eraisikute külalisnäitustega. Näituse koostamist saab ka raamatukogult tellida.

Lisainfo:
Ilona Smuškina
Tartu Ülikooli Raamatukogu turundusjuht
Tel 7 375 749
E-post ilona.smuskina@ut.ee

Külalisnäituse tellimuse võtab vastu turundusjuht, otsustades pakutud materjali sobivuse üle TÜ raamatukogu keskkonda.
Pakutud külalisnäitusi käsitletakse raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenustena. Näitusepinna rent ja muud kulud peavad olema tasutud eksponeerimise alguseks.
Materiaalse kulu ja vahendusfunktsiooni täitmisega seotud teenused on tasulised (plakati trükkimine, voldikud, avamisürituse pildid).

Näitused peavad sisuliselt ja kujunduslikult vastama raamatukogu poolt esitatud nõuetele:

• Rariteete eksponeeritakse ainult valve all olevas ruumis.
• Eksponaadid peavad olema varustatud piisava teabega (andmed trükise või kunstiteose kohta).
• Näitused ja nende avamisüritused ei tohi häirida raamatukogu töö- ja õpikeskkonda. 
• Kunstiteosed peavad olema eksponeerimiseks korrektselt vormistatud.
• Eksponeerimine ei tohi rikkuda raamatukoguhoone sisustust.
• Raamatukogule tekitatud kahju hindab direktori poolt määratud komisjon.
• Kahju tuleb heastada raamatukogule nädala jooksul.
• Raamatukogu ei kanna materiaalset vastutust külalisnäituste eest.

TÜ töötajate, üliõpilaste ning Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Tallinna Kunstiülikooli üliõpilaste koostatud näitusi on võimalik korraldada tasuta.
Külalisnäituste avamisüritused raamatukogu hoones toimuvad kooskõlastatult turundusjuhiga.

Juhend ”Näituste korraldamine TÜ Raamatukogus” on vastu võetud arenduskogus 25.04.2002

Näituste korraldamise juhend TÜ Raamatukogus