Infootsing andmebaasides
Vilve Seiler

4. Otsingutulemuste hindamine ja korrastamine

4.1. Otsingutulemuste järjestamine

Enne kui hakkate leitud dokumente üle vaatama, pöörake tähelepanu sellele, kuidas nad on järjestatud.

 • Kronoloogiliselt: kõige uuemad dokumendid kuvatakse enne
 • Tähestikuliselt
 • Relevantsuse järgi (süsteem järjestab kirjed otsingusõnade esinemissageduse järgi, arvestades ka, kus need sõnad kirjes esinevad, kas pealkirjas, sisukokkuvõttes või mujal)
Enamasti on andmebaasides võimalik erinevate järjestusvõimaluste vahel valida.


4.2. Leitud dokumentide relevantsuse hindamine

Relevantsus on leiuna väljastatud dokumendi väärtus päringuprofiili suhtes.

Leitud dokumentide relevantsust saate hinnata, vaadates pealkirja, võtmesõnu ja sisukokkuvõtet. Kui viimane puudub, on päris raske hinnata, kas tegemist on relevantse dokumendiga. Mõnikord selgub see alles siis, kui käes on ka täistekst.

Otsingu tulemusena sooviksite saada ainult relevantseid tulemusi, kuid paratamatult saate ka mittevajalikke. Otsingu täpsus (precision) on relevantsete leidude ja leidude koguarvu suhe.

Samas on otsingu eesmärgiks leida kõike, mis antud teemal andmebaasis leidub ning et midagi ei jääks leidmata. nfoteaduslik termin selle kohta on recall – täielikkus. Täielikkus on relevantsete leidude ja relevantsete dokumentide koguarvu suhe
 
Kui leiate oma päringuga kõik andmebaasis olevad teie teema kohta käivad dokumendid, siis võite saada ka palju mitteasjakohaseid tulemusi, mis tuleb käsitsi välja sorteerida.
Kui seevastu peaaegu kõik leitud dokumendid on relevantsed, siis on andmebaasis tõenäoliselt veel relevantseid dokumente, mida te ei leidnud.

Päringu koostamisel ongi oluline leida tasakaal nende mõlema vahel. Kui päring on liiga kitsas, jääb osa relevantseid allikaid leidmata. Kui see on vastupidi liiga lai, saate hulgaliselt mitterelevantseid kirjeid.

Arvesse tuleb võtta ka oma otsingu eesmärki. Kui on vaja saada ülevaade mingist teemast näiteks referaadi jaoks, tuleks pöörata tähelepanu leitavate dokumentide relevantsusele, mitte täielikkusele.

Kui on vaja teemat põhjalikumalt analüüsida, on oluline täielikkus ning otsingut tuleb kavandada laiemalt, et leida kõik olulised dokumendid.


4.3. Liiga vähe (relevantseid) tulemusi
 • Vaadake üle oma otsingusõnad, kas olete kõiki võimalusi arvestanud.
 • Püüdke leida lisaks sobivaid otsingusõnu andmebaasi märksõnastikust, võtmesõnade registri olemasolul kasutage ka seda otsingusõnade leidmiseks.
 • Mõelge, kas oleks abi mõne sõna kärpimisest.
 • Vaadake leitud relevantsetele dokumentidele lisatud märksõnu, samuti võite leida dokumentide kirjetest või täistekstist olulisi sõnu, mida otsingule lisada.
 • Vaadake leitud relevantsete dokumentide kasutatud kirjanduse nimekirja, ehk on seal mõni, mida tahaksite ise lugeda. Tsiteerimisandmebaasid võimaldavad otsida artikleid, milles on mingit artiklit tsiteeritud.
 • Mõelge, milliseid andmebaase saate veel kasutada.
 • Kui saate üldse liiga vähe tulemusi, siis proovige mõni mõiste ära jätta, sellega laiendate otsingut. Näiteks kui teie teema on meediavägivalla mõju Eesti noortele, siis kui lisate andmebaasis otsingule sõna Estonia, ei pruugi te eriti midagi leida.
4.4. Liiga palju tulemusi
 • Kasutage lähedusoperaatorit AND asemel.
 • Kasutage fraasiotsingut.
 • Piirake otsingut sisukokkuvõtte või pealkirja väljaga, nii saate relevantsemad tulemused, sest olulised sisu kirjeldavad sõnad peaksid enamasti pealkirjas või sisukokkuvõttes esinema.
 • Piirake otsingut ilmumisaastatega.
 • Nihutage kärpimissümbolit rohkem paremale.
 • Kasutage täpsemaid sünonüüme.
 • Kasutage kitsamaid mõisteid.
Andmebaasides leiate päringu muutmiseks vastava lingi (Refine, Edit, Modify vm).

4.5. Otsingutulemuste eksportimine andmebaasist

Selleks on järgmised võimalused:
salvestamine
e- kirja saatmine
väljatrükk

4.6. Otsingute salvestamine

Enamasti on andmebaasides võimalik ka oma otsinguid salvestada, et järgmine kord saaks nende juurde tagasi pöörduda. See võimalus on tavaliselt Advanced Search all. Leidke link Search History. Valige otsing, mida soovite salvestada.


4.7. Alert - teenus (valikteadistus)

Andmebaasid pakuvad ka Alert-teenust, st regulaarset informatsiooni salvestatud otsingule vastavate andmebaasi lisandunud kirjete kohta. Selleks tuleb otsingute salvestamisel see teenus valida ning määrata kindlaks, kui sageli ja kui kaua soovite vastavat informatsiooni saada, lisada oma e-posti aadress ning hakkategi saama meile, kui teie päringule vastavaid dokumente on andmebaasi lisandunud. Nii olete uute teemakohaste artiklitega kursis ega pea korduvalt otsinguid tegema.


<< Eelmine Algus >>