Infootsing andmebaasides
Vilve Seiler

1. Ettevalmistus infootsinguks

Kui vajate erialaseid teadusartikleid, kasutage otsinguks Tartu Ülikoolile avatud andmebaase.

Ülevaate oma erialal kättesaadavatest andmebaasidest saate erialaportaalist.

Erialased bibliograafia- ja referaatandmebaasid võimaldavad teil leida infot ilmunud teemakohaste ajakirjaartiklite ja muude allikate kohta (nt konverentside materjalid, dissertatsioonid, kogumike artiklid, raamatud, raamatute retsensioonid).

Täistekstandmebaasid sisaldavad artiklite, raamatute või muude dokumentide täistekste, ka näiteks pilte ja/või tabeleid.

Andmebaasid on ka omavahel seotud linkide kaudu, st referaatandmebaasidest lähevad lingid kättesaadavatele elektroonilistele täistekstidele ning elektronkataloogi, et kontrollida, kas raamat või ajakiri on raamatukogus olemas.

Üldised infootsingu alused kehtivad erinevates andmebaasides. Igal andebaasil on küll oma iseärasused, millega tuleb tutvuda, kuid teades infootsingu põhimõtteid, saate paremini hakkama.

Enne otsingu alustamist on tarvis läbi mõelda mõned küsimused, mis on olulised otsingu kavandamiseks ja efektiivseks läbiviimiseks. See aitab oma mõtteid struktureerida, mõisteid selgitada, on õige otsinguvahendi valimise aluseks ja aitab ka aega planeerida.


1.1. Mida te otsite?

Enne otsingu alustamist eraldage oma teemast olulised mõisted ning koostage iga mõiste kohta nimekiri sõnadest ja väljenditest. Need võivad olla sünonüümid, laiema või kitsama tähendusega sõnad, seotud terminid.

Näide: Kuidas mõjutab vägivalla kujutamine televisioonis noorte agressiivset käitumist.
Antud teema erinevad aspektid on vägivald, televisioon, noored.


1. mõiste 2. mõiste 3. mõiste
vägivald televisioon lapsed
aggression television child, children, childhood
violence tv teenager, teenagers, teens


adolescent, adolescents, adolescence


youth


Neid kõiki tuleb päringu koostamisel arvesse võtta. .
Päringu sõnastamisel tuleb arvestada sõnade erinevat kirjaviisi (organisation – organization), kasutatavaid lühendeid (european union – eu), sõnade ainsuse ja mitmuse vorme.
Teemaga tutvumiseks ning sobivate otsingusõnade leidmiseks kasutage eriala teatmeteoseid, käsiraamatuid ja õpikuid.


1.2. Millist informatsiooni ja kui palju te vajate?

Enne otsingu alustamist võiksite veel läbi mõelda, millist liiki materjali, kui palju ja millisest perioodist te vajate.

Kas piisab näiteks kümnekonnast allikast ülevaate saamiseks või peab otsing olema võimalikult täielik? Täieliku otsingu jaoks ei piisa kindlasti oma raamatukogu kataloogist. Kas piisab ainult raamatutest või peaksite kasutama ka artikleid ajakirjadest? Sellest sõltub, millist otsivahendit (kataloog, andmebaas) peaksite kasutama.

Kui kaugele ajas tagasi peab teie otsing ulatuma? Millisest ajast alates ilmunud kirjandus võiks olla teie jaoks relevantne? Kui vajate vanemat kirjandust, vaadake, millisest aastast alates ilmunud kirjandust andmebaas kajastab. Ajaloolise aspektiga teemade puhul võib vaja olla kasutada trükitud bibliograafiaid.


1.3. Millistest allikatest te otsite?

Raamatuid ja paberajakirju otsige eelkõige raamatukogu kataloogist. Kui vajate ka artikleid, peate otsima bibliograafiatest või andmebaasidest.


Järgmine >>