Internetiviidad

SOTSIAAL- JA HARIDUSTEADUSKOND. TEEMAPORTAALID
Deutscher Bildungsserver
Saksa haridusinfo portaal
Directory of Open Access Journals: education
Koondab üle 600 avatud juurdepääsuga haridusalase e-ajakirja
Fachportal Pädagogik
Saksa haridusteaduse erialaportaal.
Open Science Directory
Koondab avatud juurdepääsuga ajakirju kogu maailmast.
Rahvusraamatukogu teemavärav. Politoloogia
Viidakogu on jaotatud kitsamateks teemadeks ning varustatud lühikese siskirjeldusega. Sisaldab järgmisi alajaotusi: ajakirjad, ideed ja teooriad, isikud, parlamendid, poliitilised parteid, politoloogia, rahvusvahelised suhted, riigid, teatmestu, uurimiskeskused, valitsused.
Rahvusraamatukogu teemavärav: Psühholoogia
Rahvusraamatukogu teemavärav: Sotsioloogia
BUBL LINK
Valitud Interneti allikate kataloog.
DIPF - Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung / The German Institute for International Educational Research
Educator\'s Reference Desk
Suracuse Ülikooli informatsiooni instituudi hallatav portaal sisaldab tegevuse lõpetanud portaali AskERIC haridusteemaliste küsimuste ja vastuste arhiivi, ulatusliku lingikogu ning üle 2000 tunnikonspekti, siit on ka juurdepääs andmebaasile ERIC
Euroopa Liidu tegevusvaldkonnad - haridus, koolitus, noorsootöö
European Commission - Education and Training
Eurydice
Euroopa haridusinfo võrk. Sisaldab usaldusväärset ja võrreldavat informatsiooni Euroopa riikide haridussüsteemide ja hariduspoliitika kohta. Eurydice koostab ja avaldab regulaarselt erinevaid uuringuid ja analüüse. Koostab Euroopa haridussüsteemide anmdebaasi Eurybase.
Eurypedia
Andmebaas sisaldab informatsiooni Euroopa riikide haridussüsteemide kohta.
GESIS SocioGuide: Resources on Social Sciences
International Data Base (IDB)
Rahvusvaheline andmebaas sisaldab demograafilist, sotsiaalmajanduslikku statistikat koos tabelite ja diagrammidega, samuti taustandmeid riikide, nende valitsuste, poliitika, rahvusvaheliste suhete, ajaloo jne kohta.
Intute / Education
Valitud Interneti allikate kataloog
Intute: Social sciences
Intute annab juurdepääsu teadusinforessurssidele, mis on erialaspetsialistide poolt valitud ja annoteeritud. Poliitikateaduste rubriik sisaldab järgmisi alajaotusi: General Politics, Civil Rights, Elections, Electronic Government, International Migration, International Peace-keeping, International Relations, Parliaments, Political Parties, Political Theory.
LLEK.de Bookmarks
Teadusinfo otsimootorite kataloog, sisaldab saksa- ja ingliskeelseid virtuaalraamatukogusid, portaale, lingikogusid, ka infot e-ajakirjadest ja vabalt kättesaadavaid pedagoogika ajakirju.
Legal Framework, Civil Service & Justice
Avaliku teenistuse seadused.
Pedagogical and Educational Research Information Network for Europe (PERINE)
Euroopa haridusuuringute portaal
Political Science Resources on the Web - Michigan University
Ulatuslik poliitikateaduste viidakogu, sisaldab linke ka seonduvatele materjalidele (statistika, majandus, rahvusvahelised organisatsioonid jm).
Research Resources for the Social Sciences
SERI - Special Education Resources on the Internet
SocioSite
World Political Leaders
Maailma poliitilised liidrid : kronoloogiline kogu maailma riikide ja 12 organisatsiooni liidri kohta. Andmed riigi ja valitsuse juhi kohta koos riigi valitsemise korra ja ajaga. Lingid, portreefotod.