Üliõpilasele
    Erialareferendid
  • tutvustavad raamatukogu, õpetavad kasutama e-kataloogi ESTER ja andmebaase. Koolituse tellimine: 7375 729 või paring@utlib.ee
  • aitavad kohapeal tööpäeva jooksul andmebaaside kasutamisel ja erialainfo leidmisel - ruum 356 ja 362 lugemissaalide laenutusleti vastas
  • annavad individuaalseid või grupikonsultatsioone andmebaaside sisu, nende kasutamise ja raamatukogule tellitud e-info  kättesaadavuse kohta.
  • kontrollivad artiklite ja raamatute leidumust teistes raamatukogudes ja e-andmebaasides,
  • vastavad info leidumust ja kättesaadavust puudutavatele päringutele

 
Õppejõule


Erialareferent aitab


Nimi: E-post: